Skip to main content
Stay in Cymru

Search Results

For: Wales

Farm Stay Cymru - Wales

Deffrwch i Gefn Gwlad - Wake Up To The Country

Teulu Farm Stay
Cyfforddus, cartrefol, hamddenol a diogel. Mae Farm Stay Cymru yn ymgorffori beth ddylai gwyliau gwledig new egwyl cefn gwlad fod.  Graddir ein llety i gyd can Croeso Cymru ac/neu'r AA.
The Farm Stay Family
Comfortable, homely, relaxing and secure.  Farm Stay Wales epitomises what a rural holiday or short countryside break should be.  All our accommodation are graded by Visit Wales and/or the AA.

Bwyd Ffres o'r Fferm

Ble arall allwch chi ddechrau'r diwrnod gydag wau newydd eu dodw, bacwn cartref neu fel yn syth o'r cwch gwenyn?  Mae lletywyr Farm Stay yn enwog am eu brecwast penigamp, yn defnyddio cynnyrch organig lleol, yn aml o'u ffermydd eu hunain ac yn adlewyrchu arrddull a blas rhanbarthol.

Yn aml bydd lletywyr farm Stay Cymru yn cynnig prydau gyda'r nos blasus ac iachus, a baratowyd yng nghegin y ffermdy yn defnyddio'r cynnyrch lleol gorau.
Farm Fresh Food
Where else can you start the day with new laid eggs, home cured bacon or hoey straght from the hive?  Farm Stay Wales hosts are renowned for their superb breakfasts, using local or organic produce, often from their own farms and reflecting their own regional style and flavours.

Farm Stay Wales hosts often provide delicious and wholesome evening meals, prepared in the farmhouse kitchen, using the best local ingredients.

Quick Links

Suggested Things To Do

For: Wales

More Suggested Things To Do